Kamerstuk 34675-32

Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over handhaving van het asbestdakenverbod (t.v.v. 34675-17)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 16 oktober 2018
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-32.html
ID: 34675-32

96,7 %
3,3 %

VVD

50PLUS

SGP

PvdA

PvdD

CDA

DENK

CU

FVD

SP

PVV

GL

D66


Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten het asbestdakenverbod moeten handhaven na ingang van het verbod;

constaterende, dat dit een extra taak is voor gemeenten;

constaterende, dat voor het uitvoeren van deze taak extra middelen en capaciteit nodig kan zijn;

overwegende, dat handhaving van groot belang is na ingang van het asbestdakenverbod;

verzoekt de regering, om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot een uitvoerbaar plan te komen om handhaving na ingang van het verbod te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin

Kröger

Gijs Van Dijk