Stemming

Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024

70,0 %
30,0 %


GL

D66

DENK

CU

SGP

PvdD

FVD

PVV

CDA

VVD

50PLUS

PvdA

SP


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VON MARTELS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op een asbestdakenverbod vanaf 2024;

constaterende dat de doelstelling van het kabinet is dat in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn;

overwegende dat het onduidelijk is wanneer precies in 2024 het verbod van kracht wordt;

verzoekt de regering, het verbod op asbestdaken in te laten gaan op 31 december 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Von Martels


Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-18.html