Stemming

Motie van het lid Van Eijs over verwerken van asbest tot een nuttige grondstof

100,0 %
0,0 %


FVD

PvdD

SGP

VVD

DENK

PvdA

SP

GL

PVV

D66

CU

CDA

50PLUS


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijwel al het asbest dat bij saneringen wordt verwijderd, gestort wordt op speciale stortplaatsen;

overwegende dat een verder verbod op asbesthoudende daken en de verplichte sanering van met asbest vervuilde grond bij die daken zal zorgen voor een toename van asbestafval;

overwegende dat er inmiddels andere verwerkingsmethodes zijn of in ontwikkeling zijn die asbest onschadelijk maken;

overwegende dat het beleid van de regering is om storten van afval zo veel mogelijk tegen te gaan en te komen tot een circulaire economie;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat zo veel mogelijk asbest verwerkt kan worden tot een nuttige grondstof en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs


Motie van het lid Van Eijs over verwerken van asbest tot een nuttige grondstof

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-28.html