Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 mei 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden tot ... (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport