Kamerstuk 33182-27

Amendement van de leden Van Weyenberg en Lodders dat regelt dat de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad altijd worden verkozen door verkiezingen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 15 mei 2013
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-27.html
ID: 33182-27
Wijzigingen: 33182-43

Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN LODDERS

Ontvangen 15 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 102, vierde lid, onder b:, mits deze vertegenwoordigers na verkiezing zijn benoemd.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115 als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «In geval van verkiezing van leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad door» vervangen door «De leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad worden verkozen door de» en wordt «kunnen kandidaten worden voorgedragen» vervangen door:, waarbij kandidaten kunnen worden voorgedragen.

2. Het vijfde lid vervalt.

3. In het zesde lid wordt «vierde en vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de leden van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad altijd worden verkozen door verkiezingen. Dit amendement regelt daarmee dat niet-vakbondsleden gelijke kans hebben om hun stem te laten horen in de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad als vakbondsleden.

Van Weyenberg Lodders