Kamerstuk 33182-34

Gewijzigd amendement van het lid Lodders c.s. ter vervanging van nr. 30 dat regelt dat het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht in plaats van een adviesrecht krijgt ten aanzien van viertal categorien besluiten

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 21 mei 2013
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-34.html
ID: 33182-34
Origineel: 33182-30

100,0 %
0,0 %

SP

PvdA

VVD

CDA

D66

PVV

GL

CU

PvdD

50PLUS

SGP


Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 21 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115c als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de onderdelen d, e, g en i.

2. In het negende lid wordt na de aanhef vier onderdelen ingevoegd, luidende:

  • 0a. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;

  • 0b. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;

  • 0c. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • 0d. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht in plaats van een adviesrecht krijgt ten aanzien van voorgenomen besluiten met betrekking tot:

  • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of overname van verplichtingen door het pensioenfonds;

  • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;

  • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek;

  • samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1.

Lodders Vermeij Van Weyenberg