Kamerstuk 33182-30

Amendement van het lid Lodders dat regelt dat het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht in plaats van een adviesrecht krijgt ten aanzien van voorgenomen besluiten met betrekking tot liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 15 mei 2013
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-30.html
ID: 33182-30
Wijzigingen: 33182-34

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 15 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115c als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt onderdeel e.

2. In het negende lid wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd:

  • 0a. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht in plaats van een adviesrecht krijgt ten aanzien van voorgenomen besluiten met betrekking tot liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds.

Lodders