Stemming

Amendement van het lid Madlener over een wettelijke verplichting voor de raad van toezicht van een pensioenfonds tot melding van het disfunctioneren van het bestuur bij De Nederlandsche Bank

100,0 %
0,0 %


GL

SGP

PVV

CDA

D66

PvdD

50PLUS

PvdA

VVD

SP

CU


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 15 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 104, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt aan artikel 110a, vijfde lid, een volzin toegevoegd, luidende: Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V.

Toelichting

Dit amendement regelt de wettelijke verplichting voor de raad van toezicht van een pensioenfonds tot een melding van disfunctioneren van het bestuur bij externe toezichthouder De Nederlandsche Bank, indien de benoemende instanties niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelen op een interne melding van disfunctioneren van het bestuur.

Volledige transparantie richting de externe toezichthouder is evident, vandaar dat de versterking van het interne toezicht middels dit wetsvoorstel geen reden is om geen meldingsplicht van disfunctioneren richting de externe toezichthouder op te nemen.

Madlener


Amendement van het lid Madlener over een wettelijke verplichting voor de raad van toezicht van een pensioenfonds tot melding van het disfunctioneren van het bestuur bij De Nederlandsche Bank

2013-05-15
Dossier: 33182
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-25.html