Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over monitoren van de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit

49,3 %
50,7 %


GL

50PLUS

CDA

CU

D66

PvdA

SGP

SP

PvdD

PVV

VVD


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen moeten rapporteren over de diversiteit;

van mening dat alleen rapporteren onvoldoende is, maar dat de diversiteit – bijvoorbeeld qua vrouwen en jongeren – ook echt omhoog moet;

verzoekt de regering om, de ontwikkelingen met betrekking tot de diversiteit scherp te monitoren, samen met de pensioenfederatie tot een plan van aanpak te komen en wet- of regelgeving aan te scherpen indien de situatie daarom vraagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij


Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over monitoren van de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit

2013-05-22
Dossier: 33182
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-41.html