Kamerstuk 33182-16

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 9 over de onbeperkte uitvoering van de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling door ZZP'ers zolang de ZZP'er winst uit zijn onderneming geniet

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 13 mei 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-16.html
ID: 33182-16

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 13 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan een vrijwillige voorzetting van een pensioenregeling worden uitgevoerd gedurende de periode dat de genoemde gewezen werknemer, aansluitend aan de beëindiging van de dienstbetrekking, winst uit onderneming geniet als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Toelichting

Ruim 70% van alle zelfstandigen start vanuit een vaste baan. Zij kunnen, met de huidige wetgeving, slechts 10 jaar hun pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Daarna zijn zij veelal aangewezen op verzekeringsproducten en is er een groot risico dat zij een onvolledige pensioenopbouw hebben. Dit amendement regelt daarom dat de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling door ZZP’ers onbeperkt kan worden uitgevoerd zolang de ZZP’er winst uit zijn onderneming geniet.

Voortman