Kamerstuk 33182-7

Amendement van het lid Schouten over het vervallen van de beperking van het aantal zetels van de werkgever in het paritaire bestuursmodel bij premiemaximalisatie

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 24 april 2012
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-7.html
ID: 33182-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 24 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 100, eerste lid, worden de dubbele punt en de onderdelen a en b vervangen door « de vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen evenveel zetels bezetten als de vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen».

2. In artikel 100, tweede lid, worden de dubbele punt en de onderdelen a en b vervangen door « de werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten minste evenveel zetels bezetten als de werkgeversvertegenwoordigers».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de voorgestelde beperking van het aantal zetels van de werkgever in het paritaire bestuursmodel bij premiemaximalisatie komt te vervallen. Voor behoud van het draagvlak van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen is het essentieel dat het primaat zowel bij werkgevers, werknemers als pensioengerechtigden ligt. Het eenzijdig afzwakken van de positie van de werkgever draagt niet bij aan de betrokkenheid van werkgevers, met als gevolg dat het stelsel onder druk komt te staan. Daarnaast zijn pensioencontracten (her)onderhandelbaar. Ook na afloop van een contractperiode kan de werkgever hierdoor alsnog geconfronteerd worden met risico’s. De koppeling tussen premiemaximalisatie en het aantal zetels van werkgevers in het bestuur is zodoende niet logisch.

Schouten