Gepubliceerd: 29 mei 2013
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-52.html
ID: 33182-52

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2013

In de bijlage bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit over, onder meer, het beloningsbeleid bij pensioenfondsen. U ontvangt dit besluit conform de toezegging in het plenair debat van 22 mei over de wet versterking bestuur pensioenfondsen (Handelingen II 2012/13, nr. 85).

U heeft aangekondigd over dit besluit te willen spreken in het algemeen overleg van 30 mei aanstaande. Ik ga daar graag het gesprek met u aan. Het is voor de uitvoeringspraktijk evenwel van belang dat het besluit gelijktijdig met het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in werking treedt. Ik ben daarom voornemens het besluit zo spoedig mogelijk na het gesprek met u aan de Raad van State toe te zenden.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma