Kamerstuk 33182-28

Amendement van de leden Vermeij en Lodders over het deel uitmaken van de werkgever van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad bij wens van werkgever of de deelnemers en gepensioneerden

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 15 mei 2013
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-28.html
ID: 33182-28
Wijzigingen: 33182-33

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERMEIJ EN LODDERS

Ontvangen 15 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 115, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: De werkgever kan vertegenwoordigd zijn in de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad, indien de werkgever of de deelnemers en gepensioneerden dit wensen.

Toelichting

In artikel 115, tweede lid, is de samenstelling van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad geregeld. Bepaald is dat in de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. Aan deze bepaling wordt een zinsnede toegevoegd op grond waarvan de werkgever deel kan uitmaken van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad indien de werkgever of de deelnemers en gepensioneerden dit wensen.

Vermeij Lodders