Kamerstuk 33182-31

Amendement van het lid Van Weyenberg over het schrappen van een onderdeel van het voorgestelde artikel 105, derde lid, Pensioenwet dat minderheden in hun rechten beknot

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 15 mei 2013
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-31.html
ID: 33182-31
Wijzigingen: 33182-32

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 15 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 105, derde lid: krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken,.

Toelichting

In artikel 105, derde lid, van het voorliggende wetsvoorstel worden bestuursleden van minderheden in hun rechten beknot. Besturen zijn doorgaans klein. Verschillende groepen hebben vaak maar één zetel in het bestuur. Zo'n minderheid kan de groep pensioengerechtigden zijn, maar bijvoorbeeld ook jongere of oudere werknemers, of vrouwen. Het mag niet zo zijn dat een dergelijke meerderheid een minderheid beknot in diens mogelijkheden. Dat is per definitie onevenwichtig. Iedere minderheid moet zich kunnen laten bijstaan door een deskundige. Uiteraard binnen redelijke grenzen. Daarom schrapt dit amendement de beperking dat «krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken».

Van Weyenberg