Kamerstuk 33182-41

Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over monitoren van de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 22 mei 2013
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-41.html
ID: 33182-41

49,3 %
50,7 %

GL

50PLUS

PvdD

PVV

CDA

CU

D66

PvdA

SGP

VVD

SP


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen moeten rapporteren over de diversiteit;

van mening dat alleen rapporteren onvoldoende is, maar dat de diversiteit – bijvoorbeeld qua vrouwen en jongeren – ook echt omhoog moet;

verzoekt de regering om, de ontwikkelingen met betrekking tot de diversiteit scherp te monitoren, samen met de pensioenfederatie tot een plan van aanpak te komen en wet- of regelgeving aan te scherpen indien de situatie daarom vraagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij