Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg over toetsing van vergroting van kennis van bestuurders met voorschrift door DNB

72,7 %
27,3 %


PVV

SP

VVD

SGP

GL

PvdD

D66

CDA

CU

PvdA

50PLUS


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat DNB kandidaat-bestuursleden toetst op geschiktheid;

constaterende dat DNB bestuursleden geschikt kan bevinden met voorschrift, hetgeen betekent dat de kandidaat binnen een zekere tijd bepaalde kennis of competenties moet vergroten;

constaterende dat DNB niet toetst of deze bestuursleden ook daadwerkelijk hun kennis of competenties verbeteren, maar dat die verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan het bestuur;

van mening dat het waarborgen van de geschiktheid van bestuurders van groot belang is;

verzoekt de regering om, DNB altijd te laten toetsen of de bestuursleden met voorschrift hun kennis en competenties ook daadwerkelijk voldoende hebben vergroot en de bevoegdheid van het bestuurslid in te trekken indien dit niet het geval is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg


Motie van het lid Van Weyenberg over toetsing van vergroting van kennis van bestuurders met voorschrift door DNB

2013-05-22
Dossier: 33182
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-40.html