Kamerstuk 33182-57

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 17 februari 2015
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-57.html
ID: 33182-57

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2015

Bij brief d.d. 14 oktober 20141 berichtte ik u over mijn voornemen te komen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen.

Thans kan ik u meedelen dat met betrekking tot een concept van dit wetsvoorstel gedurende vier weken internetconsultatie zal plaatsvinden. Bijgaand treft u dit concept aan2.

Het conceptwetsvoorstel bevat zoals gezegd twee onderdelen.

Het onderdeel over beloningen betreft de invoering van de verplichting dat jaarlijks een gesprek wordt gevoerd tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, binnen bedrijven met honderd werknemers of meer.

Het onderdeel over pensioen betreft de verduidelijking dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi).

Na de internetconsultatie zal het wetsvoorstel voor advies worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Nadat het advies is verkregen kan het wetsvoorstel bij uw Kamer worden ingediend.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher