Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Gewijzigde motie van de leden boelhouwer en wiegman-van meppelen scheppink ter vervanging van die gedrukt onder
Amendement van het lid koopmans ter vervanging van dat gedrukt onder
Amendement van het lid koopmans ter vervanging van dat gedrukt onder
Herdruk1amendement van het lid koopmans
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie van de leden boelhouwer en wiegman-van meppelen scheppink
Motie van het lid van leeuwen
Motie van het lid van leeuwen
Motie van het lid van leeuwen
Motie van het lid koopmans
Amendement van het lid koopmans
Amendement van het lid koopmans
Tweede nota van wijziging
Lijst van vragen en antwoorden
Nota van verbetering
Nota van wijziging
Nota naar aanleiding van verslag
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Advies raad van state en nader rapport1
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap