Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport