Stemming

Motie Van Leeuwen over uitstel van de invoering van de Wabo tot de organisatie en de ICT-voorziening op orde zijn

21,3 %
78,7 %


PvdD

CDA

PVV

GL

D66

Verdonk

CU

VVD

SGP

PvdA

SP


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering geen garantie kan geven dat de organisatie en de ICT-voorziening voor de uitvoering van de Wabo per 1 januari 2010 op orde zijn;

van mening, dat met het overhaast invoeren van de Wabo, zonder dat de ICT-voorziening en de organisatie bij lagere overheden op orde is, de bescherming van natuur, milieu, ruimte en belanghebbenden niet gegarandeerd is;

verzoekt de regering de invoering van de Wabo uit te stellen tot er zekerheid is dat de organisatie en de ICT-voorziening op orde zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen


Motie Van Leeuwen over uitstel van de invoering van de Wabo tot de organisatie en de ICT-voorziening op orde zijn

2009-06-29
Dossier: 31953
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-18.html