Kamerstuk 31953-53

Rapport “Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet – Kansen en risico’s voor milieu- en natuurbescherming”

Dossier: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Gepubliceerd: 28 mei 2013
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-53.html
ID: 31953-53

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2013

Hierbij bied ik u het rapport «Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet – Kansen en risico’s voor milieu en natuurbescherming» aan1, afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarom door uw Kamer in de motie-Van Veldhoven (Kamerstuk 31 953, nr. 47) is verzocht.

Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de minister-president, welke op 21 februari 2012 in de Staatscourant worden gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt van het kabinet weer te geven.

De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op de website www.pbl.nl .

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus