63,3 %
36,7 %

PvdD

SP

D66

SGP

VVD

PvdA

PVV

CDA

CU

GL


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de herziening van het omgevingsrecht potentieel grote gevolgen heeft voor milieu en natuur;

overwegende, dat wanneer en waar de nieuwe omgevingswet zal leiden tot negatieve gevolgen voor milieu en natuur, dit gecompenseerd dient te worden;

verzoekt de regering in de omgevingswet maatregelen op te nemen die voorzien in eventuele compensatie op het gebied van milieu en natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven