Stemming

Motie Paulus Jansen over een analyse van problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten

48,0 %
52,0 %


CDA

D66

SGP

PVV

PvdD

SP

VVD

GL

PvdA

CU


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het grootste wetgevingstraject op het gebied van ruimtelijk en milieurecht uit de geschiedenis van Nederland wordt ingezet zonder dat er een onafhankelijke, wetenschappelijke analyse is gemaakt van de problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten en de onderliggende oorzaken van die problemen;

verzoekt de regering om uiterlijk bij de aanbieding van het voorontwerp omgevingswet een dergelijke probleemanalyse aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen


Motie Paulus Jansen over een analyse van problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten

2011-11-23
Dossier: 31953
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-42.html