Stemming

Motie Van Veldhoven over compensatiemaatrelen op het gebied van milieu en natuur

63,3 %
36,7 %


SGP

PvdD

SP

D66

PvdA

PVV

GL

CDA

VVD

CU


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de herziening van het omgevingsrecht potentieel grote gevolgen heeft voor milieu en natuur;

overwegende, dat wanneer en waar de nieuwe omgevingswet zal leiden tot negatieve gevolgen voor milieu en natuur, dit gecompenseerd dient te worden;

verzoekt de regering in de omgevingswet maatregelen op te nemen die voorzien in eventuele compensatie op het gebied van milieu en natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven


Motie Van Veldhoven over compensatiemaatrelen op het gebied van milieu en natuur

2011-11-23
Dossier: 31953
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-48.html