41,3 %
58,7 %

GL

VVD

SP

D66

CDA

PvdA

PVV

PvdD

SGP

CU


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat milieu- en ruimtelijke normen uitgaan van de gezondheidseffecten voor mensen;

overwegende, dat er geen verschil bestaat in gevoeligheid voor geluid, stank en fijnstof tussen mensen in verschillende delen van Nederland;

verzoekt de regering te voorkomen dat er lagere normen gaan gelden in sommige delen van het land en vast te houden aan de normen volgend uit het volksgezondheidbelang voor milieu en ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken