Gepubliceerd: 9 juli 2013
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-54.html
ID: 31953-54

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2013

Op verzoek (d.d. 12 juni jl.) van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu doe ik u hierbij digitaal de consultatie reacties op de toetsversie van de Omgevingswet toekomen.

De reacties zijn meegenomen bij de uitwerking van het wetsvoorstel dat naar verwachting nog voor de zomer voor advies naar de Raad van State wordt gezonden.

Bij de consultatie is door partijen niet expliciet aangegeven of ze bezwaar maken tegen openbaarmaking. Om die reden het verzoek aan u om de consultatiereacties vertrouwelijk te behandelen1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus