Stemming

Motie Van Veldhoven over doorrekening van de nieuwe omgevingswet

63,3 %
36,7 %


GL

CU

VVD

SGP

PVV

CDA

SP

D66

PvdA

PvdD


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de herziening van het omgevingsrecht potentieel grote gevolgen heeft voor milieu en natuur;

overwegende, dat de nieuwe omgevingswet voldoende kaders dient te bieden voor een effectieve bescherming van natuur en milieu;

verzoekt de regering door een onafhankelijke instantie te laten doorrekenen of de nieuwe omgevingswet voldoende kaders biedt voor bescherming van natuur en milieu en de Kamer hierover bij de toezending van de omgevingswet te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven


Motie Van Veldhoven over doorrekening van de nieuwe omgevingswet

2011-11-23
Dossier: 31953
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-47.html