79,3 %
20,7 %

PvdD

VVD

GL

CU

PvdA

SP

SGP

PVV

D66

CDA


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de nieuwe omgevingswet het omgevingsrecht grotendeels wordt gedereguleerd;

overwegende, dat ondernemers die in verschillende regio's en gemeenten actief zijn, hierdoor mogelijk te maken krijgen met veel verschillende regelgeving of normen;

spreekt uit dat de voorgenomen deregulering niet mag leiden tot juist meer onduidelijkheid en toenemende regeldruk voor ondernemers;

verzoekt de regering hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Verhoeven