Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)