Gepubliceerd: 20 november 2008
Indiener(s): Remi Poppe (SP), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting bodem financiƫn natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-45.html
ID: 31700-XI-45

22,7 %
77,3 %

SGP

GL

CDA

PVV

CU

PvdA

SP

D66

Verdonk

VVD

PvdD


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 45
MOTIE VAN HET LEDEN POPPE EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er meer dan 2000 asbestwegen of erven zijn aangemeld voor de 3de tranche;

overwegende, dat in het huidige tempo deze pas rond 2030 zullen zijn gesaneerd;

van mening, dat dit veel te veel onnodige slachtoffers kost;

verzoekt de regering om de jaarlijkse saneringsdoelen vast te stellen, zodat in 2015 daadwerkelijk alle asbestwegen en erven zijn gesaneerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Vendrik