Stemming

Motie Spies c.s. over het aansluiten van de criteria voor duurzaam inkopen bij gangbare keurmerken

94,0 %
6,0 %


SP

VVD

D66

CU

PvdD

Verdonk

PVV

SGP

PvdA

CDA

GL


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 53
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van VROM de motie-Spies c.s. van 2 april jl. (30 196, nr. 27) over duurzaam inkopen heeft overgenomen;

overwegende, dat de kwaliteit van de criteria, de administratieve lasten en onvoldoende aansluiting bij dynamische keurmerken uit de markt ter discussie staan en een overkoepelend afwegings- en beoordelingskader voor duurzaamheid in de hele keten ontbreekt;

overwegende, dat er geen goed inzicht bestaat in de sectoren die aan de overheid leveren en hun toeleveringsketens waar de grootste duurzaamheidsproblemen én -kansen zich voordoen;

verzoekt de regering om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2009 en voordat de criteria definitief worden de Kamer over de inhoud en de voortgang van het proces te informeren;

verzoekt de regering aan te geven in hoeverre de criteria voor duurzaam inkopen kunnen worden aangesloten bij gangbare «dynamische» keurmerken en bij welke productgroepen relatief gezien de meeste duurzaamheidswinst te halen is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Boelhouwer

Neppérus

Van der Staaij

Vendrik


Motie Spies c.s. over het aansluiten van de criteria voor duurzaam inkopen bij gangbare keurmerken

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Jan Boelhouwer (PvdA), Kees Vendrik (GL), Helma Neppérus (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Liesbeth Spies (CDA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-53.html