Gepubliceerd: 17 november 2008
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-20.html
ID: 31700-XI-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2008

Tijdens het begrotingsonderzoek is mij gebleken dat één antwoord op de schriftelijke kamervragen naar aanleiding van de VROM-begroting niet bij u is aangekomen. Hierbij stuur ik u alsnog het antwoord op deze vraag.

Vraag:

Kunt u de Kamer informeren over de agrarische gronden die in eigendom van Fortis zijn?

Antwoord:

Als staatsaandeelhouder houden we ons niet actief bezig met specifieke activa. Bovendien is het de intentie om Fortis op termijn weer te verkopen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer