Stemming

Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77)

28,7 %
71,3 %


D66

PvdD

Verdonk

SGP

PvdA

PVV

CDA

GL

VVD

SP

CU


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 81
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 77

Voorgesteld 10 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;

overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;

van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nóg een regio;

verzoekt de regering af te zien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit


Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77)

2009-03-03
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Jan de Wit (SP)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-81.html