Gepubliceerd: 9 juli 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-98.html
ID: 31700-XI-98

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 98
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2009

Tijdens het Algemeen Overleg op 21 Januari 2009 (kamerstuk 31 700 XI, nr. 73) heb ik toegezegd u te informeren over de besprekingen met de Europese Commissie over de mogelijkheden voor aanvullende Europese geluidnormering voor AWACS-vliegtuigen en het bijbehorende besluitvormingstraject. Eurocommissaris Dimas zal mij binnenkort schriftelijk antwoorden op mijn vraag of de regelgeving kan worden aangepast. Ik acht het van belang dat dit antwoord onderdeel uitmaakt van de informatie die ik aan de Kamer heb toegezegd. Ik heb tijdens de laatste Milieuraad (25 juni jl.) Eurocommissaris Dimas op dit punt aangesproken. Hij gaf aan dat hij wacht op de resultaten van de NAVO-studie. Vervolgens kan worden bezien hoe het beste op EU-niveau kon worden gereageerd. Hij voegde er aan toe dat verandering van de regelgeving, indien mogelijk, veel tijd zal vergen. Liever zag Eurocommissaris Dimas dat de NAVO-vliegbasis in overleg met de Duitse en Nederlandse autoriteiten zelf maatregelen zal nemen. Hij heeft toegezegd binnenkort een schriftelijk antwoord op mijn brief te verzorgen.

Zodra de brief binnen is zal ik de Kamer informeren, in ieder geval voor het Algemeen Overleg op 23 september 2009.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer