22,7 %
77,3 %

CDA

SGP

PvdA

D66

SP

PvdD

GL

PVV

VVD

CU

Lid-Verdonk


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 22
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rijksoverheid met de overname van Fortis tevens in bezit is gekomen van Fortis Vastgoed;

van mening, dat het een unieke kans is, deze nieuw verworven grondpositie actief in te zetten voor het ruimtelijkeordeningsbeleid;

verzoekt de regering de Kamer een voorstel voor te leggen hoe het grondeigendom van Fortis Vastgoed inzetbaar is voor ruimtelijke ambities van de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen