Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Eimert van Middelkoop (minister defensie) (GPV)
Onderwerpen: begroting financiƫn internationaal militaire missies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-88.html
ID: 31700-XI-88

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 88
BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2009

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met nummer 09-VROM-B-023 bied ik u hierbij een afschrift aan van mijn brief aan de Secretaris-Generaal van de Navo van 8 juni jongstleden.1

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.