Stemming

Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad

83,3 %
16,7 %


SGP

Lid-Verdonk

CU

D66

PvdD

PvdA

GL

PVV

SP

VVD

CDA


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 33
MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN VERMEIJ

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;

overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;

overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;

overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;

verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Vermeij


Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Barry Madlener (PVV), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: begroting bouwnijverheid economie financiƫn ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-33.html