Stemming

Motie Ouwehand en Vendrik over het waarborgen van de belangen van natuur en milieu

24,7 %
75,3 %


PvdD

PvdA

D66

PVV

GL

SGP

CDA

CU

Verdonk

SP

VVD


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 58
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een ieder belang heeft bij natuur en een goed milieu;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor het waarborgen van de belangen van natuur en milieu, bijvoorbeeld door het herintroduceren van de actio popularis in de Wet milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Vendrik


Motie Ouwehand en Vendrik over het waarborgen van de belangen van natuur en milieu

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-58.html