Stemming

Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen

58,0 %
42,0 %


PvdD

VVD

D66

CU

Verdonk

PVV

SP

PvdA

CDA

SGP

GL


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 42
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij het streven naar de doelen voor binnenstedelijk bouwen vaak wordt gekozen om te bouwen in groene gebieden in en om de stad;

overwegende, dat met hoger bouwen – bijvoorbeeld door een aantal extra etages bij nieuwbouw te realiseren – de doelstellingen ook dichterbij kunnen komen;

van mening, dat groen in de stad zo veel mogelijk moet worden behouden;

verzoekt de regering bij gemeenten te bevorderen dat zij de doelstellingen binnenstedelijk bouwen zo min mogelijk ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen, en meer werk maken van hoger binnenstedelijk bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Vendrik

Vermeij


Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Boris van der Ham (D66), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting bouwnijverheid economie financiƫn ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-42.html