Stemming

Motie Madlener over een ontwikkelingsvisie voor het Groene Hart

6,0 %
94,0 %


SP

PvdA

D66

VVD

Verdonk

SGP

CU

CDA

GL

PvdD

PVV


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat «het Groene Hart» veel kansen biedt voor wonen, werken, natuur en recreatie;

overwegende, dat «het Groene Hart» qua ruimtelijke ontwikkeling op slot lijkt te zitten;

verzoekt de regering om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor «het Groene Hart» waarin wonen, werken, natuur en recreatie naar een hoger plan worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener


Motie Madlener over een ontwikkelingsvisie voor het Groene Hart

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-32.html