Gepubliceerd: 10 oktober 2008
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn geluid natuur en milieu sport verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-6.html
ID: 31700-XI-6

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2008

Met deze brief breng ik u op de hoogte van het kabinetsvoornemen om met een verheldering van de regelgeving, in het bijzonder van de Wet geluidhinder, duidelijkheid te geven over de geluidregels rondom de circuits van Zandvoort en Assen.

Op de circuits van Zandvoort en Assen is het geluidsregime van toepassing dat geldt voor grote industriële inrichtingen. In de jurisprudentie is aanvaard dat de provincie ontheffing kan verlenen aan deze inrichtingen om maximaal 12 dagen per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning.

Aangezien circuits een heel ander karakter hebben dan industriële inrichtingen is er onduidelijkheid ontstaan over wat bij circuits als uitzonderlijke bedrijfsactiviteiten moet worden gerekend. Het kabinet zal de mogelijkheid voor het bevoegd gezag, in dit geval de provincies Noord-Holland en Drenthe, om maximaal 12 ontheffingsdagen toe te staan eenduidig vastleggen in de wetgeving. Vervolgens hebben deze provincies de verantwoordelijkheid om de 12 ontheffingsdagen al dan niet toe te kennen en daar nadere eisen voor geluid aan te stellen.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting in maart 2009 aan uw Kamer kunnen worden aangeboden.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer