Kamerstuk 31700-XI-16

Gew motie Van Heugten c.s. over investeringen in ruimtelijk-economische projecten (t.v.v. 31 700 XI, nr. 11)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 17 november 2008
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Ruud van Heugten (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-16.html
ID: 31700-XI-16

82,0 %
18,0 %

PvdD

SP

Verdonk

D66

CU

PVV

SGP

GL

PvdA

VVD

CDA