Stemming

Motie Ouwehand en Vendrik over concrete doelstellingen voor verduurzaming van de eiwitconsumptie

22,7 %
77,3 %


PvdA

GL

VVD

CU

D66

SGP

SP

PvdD

PVV

Verdonk

CDA


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 54
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering concrete doelstellingen en afrekenbare effectindicatoren op te nemen in de beleidsvisie die is gericht op verduurzaming van de eiwitconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Vendrik


Motie Ouwehand en Vendrik over concrete doelstellingen voor verduurzaming van de eiwitconsumptie

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn landbouw organisatie en beleid voedselkwaliteit
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-54.html