Kamerstuk 31700-XI-54

Motie Ouwehand en Vendrik over concrete doelstellingen voor verduurzaming van de eiwitconsumptie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009


22,7 %
77,3 %

SGP

CU

PVV

GL

PvdA

PvdD

Verdonk

D66

CDA

VVD

SP


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 54
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering concrete doelstellingen en afrekenbare effectindicatoren op te nemen in de beleidsvisie die is gericht op verduurzaming van de eiwitconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Vendrik