Stemming

Motie Poppe en Vendrik over het in beslag nemen van onderschepte afvaltransporten

22,7 %
77,3 %


D66

SP

SGP

CU

GL

PvdD

CDA

VVD

PvdA

Verdonk

PVV


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 47
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 50% van de afvaltransporten illegaal is;

constaterende, dat de wet onvoldoende sancties biedt om handhavend op te treden en illegaal handelen te ontmoedigen;

overwegende, dat de minister zich meer gedraagt als wethouder in plaats van wetgever;

verzoekt de regering de wet dusdanig te veranderen dat onderschepte afvaltransporten in beslag genomen kunnen worden en op kosten van de eigenaar, in Nederland verwerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Vendrik


Motie Poppe en Vendrik over het in beslag nemen van onderschepte afvaltransporten

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Remi Poppe (SP), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: afval begroting financiƫn natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-47.html