Stemming

Motie Poppe en Vendrik over het oprichten van een asbestteam

24,7 %
75,3 %


D66

PvdA

SGP

PVV

Verdonk

GL

CDA

VVD

CU

PvdD

SP


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 46
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er miljoenen vierkante meters asbestplaten op daken en schuren liggen en dat gebleken is dat door verwering en mosvorming asbestvezels in het milieu vrij komen;

verzoekt de regering voor het begrotingsjaar 2009 een asbestteam op te richten dat een quickscan uitvoert naar de aanwezigheid van verweerde en bemoste asbestplaten op daken en schuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Vendrik


Motie Poppe en Vendrik over het oprichten van een asbestteam

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Remi Poppe (SP)
Onderwerpen: afval begroting financiƫn natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-46.html