Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

100,0 %
0,0 %


CU

VVD

GL

PVV

CDA

PvdA

D66

Verdonk

SGP

PvdD

SP