Gepubliceerd: 31 oktober 2008
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting bouwnijverheid economie financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-8.html
ID: 31700-XI-8

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 8
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2008

Op 1 juli jl. heb ik u schriftelijk geïnformeerd over het vervolgproces van het Publiek-Private Project Zuidas (31 200 XI, nr. 134).

Naar aanleiding van de verzoeken van de vaste commissie voor VROM d.d. 15 en 23 oktober jl. deel ik u mede namens de minister van Financiën en de minister van Verkeer en Waterstaat mee dat het bestuurlijk overleg Zuidas tussen Rijk, Amsterdam en de Zuidas-organisatie nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe datum.

Ik zal u – nadat het bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden – zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van het overleg over het project Zuidas, alsmede over de positie en de betrokkenheid van de Kamer bij de besluitvorming.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer