Stemming

Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig

26,0 %
74,0 %


SP

CU

PVV

Verdonk

CDA

D66

GL

PvdD

SGP

PvdA

VVD


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 38
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid;

overwegende, dat ECN en PBL in de Milieubalans 2008 en in de recente tussenstand van een aantal onderdelen uit Schoon en Zuinig, waarschuwen dat het kabinet mogelijk niet op koers ligt voor het halen van de klimaatdoelen;

overwegende, dat onduidelijk is wat het effect is van de sectorconvenanten;

verzoekt de regering ECN en PBL opdracht te geven om in april 2009 een nieuwe tussenstandrapportage over de voortgang met Schoon en Zuinig op te leveren, inclusief een inschatting van de effecten van de convenanten én een advies voor mogelijke aanvullende maatregelen, en om de Kamer uiterlijk in mei 2009 te laten weten hoe het kabinet omgaat met deze beoordeling van ECN en PBL en welke additionele maatregelen het kabinet zo nodig gaat treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Van der Ham

Ouwehand


Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting energie financiƫn lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-38.html