Stemming

Motie Poppe en Vendrik over staken van de bezuinigingen op menskracht bij de VROM Inspectie

24,0 %
76,0 %


VVD

CDA

SP

GL

CU

PvdA

SGP

PvdD

D66

PVV

Verdonk


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 48
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onder andere gebleken is dat:

– afgelopen jaar 50% van het afvaltransport illegaal was;

– de ippc-doelen niet nageleefd worden;

– er veel incidenten zijn met asbest bij branden, in sloopsituaties en bij verwering van asbestdaken;

overwegende, dat kwaliteit en prioriteit van handhaving niet mag worden bepaald door personeelstekorten bij de VROM-Inspectie;

verzoekt de regering de bezuinigingen op menskracht bij de VROM-Inspectie te staken en eerst de handhaving op orde te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Vendrik


Motie Poppe en Vendrik over staken van de bezuinigingen op menskracht bij de VROM Inspectie

2008-11-20
Dossier: 31700-XI
Indiener(s): Remi Poppe (SP), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: afval begroting financiƫn natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-48.html