Kamerstuk 31700-XI-44

Motie Poppe en Vendrik over het jaarlijks vaststellen van het aantal te verwezenlijken saneringen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 20 november 2008
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Remi Poppe (SP)
Onderwerpen: begroting bodem financiƫn natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-44.html
ID: 31700-XI-44

22,7 %
77,3 %

SGP

CDA

VVD

PvdD

PVV

Lid-Verdonk

PvdA

CU

D66

SP

GL


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 44
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er per jaar circa 350 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van bodemverontreiniging, tussen de 30% en 40% van de mensen woont of werkt op honderd meter van een ernstige bodemverontreiniging;

overwegende, dat het saneringsbeleid nu al ruim 10 jaar loopt, de toegezegde kentering in saneren van geconstateerde spoedlocaties niet zichtbaar is;

verzoekt de regering om het jaarlijks te verwezenlijken aantal saneringen vast te stellen om in 2015 daadwerkelijk alle spoedlocaties gesaneerd te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Vendrik